Значение и произход на числата

Числото от физическа гледна точка представлява изражение на дадено количество или поредност. Ако числата имат сакрален смисъл, то това означава, че и количествата или поредността имат сакрален смисъл. Ако се търси сакралност в тях, то трябва да се абстрахираме от това как се изписват и в каква бройна система се използват. Необходимо е да се … Continue reading Значение и произход на числата