Смисълът на живота

Физическият смисъл на живота е очевидно самият живот – т.е. да се живее. Целта на живота е да се живее. Защо например съществува вселената? Защото няма вариант да не съществува. За да се обхване целият смисъл на живота означава, че трябва да се открият всичките причини, които го обуславят. Това е невъзможно, защото означава да … Continue reading Смисълът на живота

Знание и мъдрост

Любезни читателю, Трудно е да започна да споделям каквото и да е било без да съм сигурен, че ще бъда разбран. Без да зная, че те интересува това, което искам да ти представя. Без да съм сигурен, че това в бъдеще ще ти послужи. В света има толкова много дезинформация. Това е така, защото няма … Continue reading Знание и мъдрост