Зависимост и пристрастяване

Кога едно поведение се превръща в зависимост? Каква е мотивацията на зависимото поведение? Къде е границата? Дадено поведение се превръща в зависимост, когато то придобие много по-висок приоритет от другите поведения, които в миналото са имали по-високо равнище от него, при нормални условия. Може да се каже, че зависимото поведение е това, което е с … Continue reading Зависимост и пристрастяване