Добро и зло

Има същества, които функционират, разрушавайки други организми - например хищниците. Тяхната същност е унищожавайки да се поддържат живи. Те не са изкуствено създадени, те са успешен начин за поддържане на живота. Това е един от многото естествени пътища на еволюцията. Има същества, които живеят „на гърба” на други, но вместо да ги разрушават, те ги … Continue reading Добро и зло