Предпоставки за поява и развитие на социална тревожност през средното детство

Изследването е посветено на социалната тревожност – кога възниква, какви са причините за нейната поява и как може да се преодолее. Този проблем е широко разпространен сред цивилизованите общества. Той може да бъде пречка за самоактуализацията на личността. Социалната тревожност е граница на възможностите и развитието. Нейната най-честа проява е при говоренето пред публика.Причината да … Continue reading Предпоставки за поява и развитие на социална тревожност през средното детство