Психичното благополучие зависи от самооценката

Когато самооценката се основава на външни фактори, все пак е възможно да се постигне временно емоционално състояние, наподобяващо щастието. Тогава наистина човек ще изпита силни позитивни чувства, но съвсем скоро те ще затихнат или ще се трансформират.


Когато самооценката се основава на вътрешни фактори, психичното благополучие може да стане неизменна част от живота на човека.Психичното благополучие е продължителен във времето процес,
а не краткосрочно усещане за удовлетворение.


Източници:

Jordan, C. H. & Zeigler-Hill, V. Fragile self-esteem. The perils and pitfalls of (some) high self-esteem // V. Zeigler-Hill (Ed.) – Self-Esteem. London & New York: Psychology Press, 2013.
Pyszczynski, T. & Kesebir, P. An existential perspective on the need for self-esteem // V. Zeigler-Hill (Ed.) – Self-Esteem. London & New York: Psychology Press, 2013.
Branden, N. The Psychology of Self-Esteem. San Francisco: JOSSEY-BASS, 2001.


Димитър Галчев 2020