Тексаска скала

Готова форма: texas-scale.pdf

Скалата се състои от следните 16 айтема:

 1. Не съм склонен да разговарям с хората, докато те първи не ме заговорят.
 2. Бих се описал като самоуверен.
 3. Чувствам се уверен относно външния си вид.
 4. На мене ми е лесно и приятно да разговарям с други хора в социална обстановка или на някакво събитие.
 5. Когато съм сред група от хора, мисля за подходящите неща, които да кажа.
 6. Когато съм сред група от хора, обикновено правя това, което другите искат, а не отправям мои предложения.
 7. Когато не съм съгласен с другите хора, моето мнение обикновено взима надмощие.
 8. Бих се описал като някой, който се опитва да владее ситуациите.
 9. Другите хора ме уважават.
 10. Изпитвам голямо удоволствие да бъда с другите хора на социални събирания.
 11. Гледам другите хора в очите.
 12. Не мога да накарам другите да ме забележат.
 13. По-добре да нямам много отговорности за други хора.
 14. Чувствам се удобно в присъствието на някой, който отговаря за мен.
 15. Бих се описал като нерешителен.
 16. Нямам съмнения по отношение на моята социална компетентност.

Човек трябва да посочи до каква степен се отнася за него всяко от твърденията, използвайки един от възможните отговори:

 • изцяло не се отнася за мен (1 точка)
 • по-скоро не се отнася за мен (2 точки)
 • колебая се (3 точки)
 • по-скоро се отнася за мен (4 точки)
 • изцяло се отнася за мен (5 точки)

След това се реверсират негативно формулираните айтеми (1, 5, 6, 12, 13 и 15) по отношение на точките, както следва: 1=5; 2=4; 3=3; 4=2; 5=1.

Накрая се сумират резултатите от всички айтеми, като стойността на резултата варира между 16 и 80 точки. По-високите стойности свидетелстват за по-висока самооценка.

Източник:

Brown, J. D. The Self. New York: Psychology Press, 2007.


Димитър Галчев 2020