Скала за самооценка на Морис Розенберг

Готова форма: rosenberg-scale.pdf

Скалата съдържа следните десет твърдения:

  1. Чувствам, че съм поне толкова ценен човек, колкото и другите.
  2. Мисля, че имам някои добри качества.
  3. Като цяло съм склонен да се чувствам като неудачник.
  4. Мога да правя нещата толкова добре, колкото и повечето хора.
  5. Чувствам, че няма с какво да бъда особено горд.
  6. Имам добро мнение за себе си.
  7. Като цяло съм доволен от себе си.
  8. Иска ми се да можех да уважавам себе си повече.
  9. Понякога се чувствам безполезен.
  10. Понякога си мисля, че не ставам за нищо.

Трябва да отговорите на твърденията, посочвайки един от възможните отговори: „изобщо не съм съгласен“, „по-скоро не съм съгласен“, „по-скоро съм съгласен“ и „напълно съм съгласен“, които носят съответно от 1 до 4 точки, като въпросите 1, 2, 4, 6 и 7 са прави, а въпросите 3, 5, 8, 9 и 10 са инверсни.

Накрая се сумират резултатите от всички айтеми, като стойността на резултата варира между 10 и 40 точки. Нормата е около 31 точки.

Източник:

Дилова, М., Папазова, Е., Коралов, М. Българска стандартизация на скалата за себеоценка на Морис Розенберг. Psychological Thought, 2017, 10(1), 124-137.


Димитър Галчев 2020