Социални мрежи

Социалните мрежи са място, където е възможно осъществяване на двустранна публична комуникация между хората.
Лайковете и коментарите върху информацията (текст, изображение, аудио, видео), която бива споделена от някого, броя на неговите приятели и последователи, представляват фактора „обратна връзка и оценка от другите“, изразен в социалните мрежи.

За тези, които са зависими към дадена социална мрежа препоръчвам:
Деактивиране на възможността за коментиране или харесване на публикуваната информация. Също така скриване или игнориране на това колко пъти тя е преглеждана от другите хора.
Напълно скриване или игнориране на информацията, показваща броя приятели и последователи.


Димитър Галчев 2020