Онлайн игри

Не съществува друг онлайн феномен, който така ефективно да влияе върху самооценката. Онлайн игрите официално са признати от МКБ-11 за средство, което може да предизвика болестно състояние, дължащо се на пристрастяващо поведение или нарушения в контрола на импулсите.

Изглежда, че онлайн игрите успешно осигуряват всички фактори, върху които личността изгражда своята самооценка:

● Влияние чрез „обратната връзка и оценка от другите“.
Онлайн игрите представляват виртуален свят, основан на конкретни правила. За разлика от реалния свят, тук има обективност по отношение на оценката и обратната връзка, която самата игра предоставя на своите потребители. Това основно става чрез информацията за победа или загуба (Win / Defeat). Когато някой претърпи загуба, той няма как да има съмнения, че това наистина е станало. В тази виртуална обективност се състои силата на обратната връзка или оценката, която играта осигурява.

● Влияние чрез „сравненията с другите“.
Онлайн игрите осигуряват обективни виртуални ранглисти, чрез които потребителите се сравняват един с друг. Те не могат да бъдат оспорвани, тъй като те също се основават на предварително определени правила. Мястото в ранглистата често е мерило за стойността на потребителя. Съответно неговото издигане в ранглистата се възприема като повишаване на неговата стойност. Ранглистите са основният виновник за възникване на онлайн зависимост.

● Влияние чрез „постиженията и неуспехите“.
Онлайн игрите постоянно осигуряват на своите потребители възможност за придобиване на виртуални постижения, които обикновено консумират време, прекарано в играене и осигуряват най-разнообразни виртуални награди. Освен това човек има възможност и сам да си поставя цели за постигане – например поддържане на добра игрова публична статистика.

● Влияние чрез „наличието и липсата на различни компетенции“.
Когато някой за пръв път започне да играе на някаква игра, обикновено няма уменията и способностите, необходими за осигуряване на желаната „победа“ или за издигане в ранглистите. Той се учи постепенно и се развива, като става все по-добър в тази дейност. В даден момент той придобива желаните компетенции и започва да ги развива.

За тези, които са зависими към онлайн игри препоръчвам:
Напълно игнориране (и по възможност скриване) на ранглистите и статистиките, които осигуряват възможност за сравняване с другите.


Димитър Галчев 2020