Фактори за изграждане на самооценката

Обратната връзка и
оценката от другите


Сравненията
с другите


Постиженията
и неуспехите


Наличието и липсата на различни компетенции


Личните интерпретации
и убежденияДимитър Галчев 2020