Авторска скала

Тази скала измерва стабилността на самооценката, т.е. нейната устойчивост на влияния.

Готова форма: author-scale.pdf

Скалата съдържа следните девет твърдения:

  1. Тези хора, които не умеят нищо, най-вероятно не им се е налагало досега.
  2. Този, който поради мързел не реализира своя потенциал, не е стойностен човек.
  3. Странно е, ако някой не знае и не умее елементарни неща.
  4. Когато другите хора не зачитат някого, той трябва да им се противопостави и да им докаже, че грешат.
  5. Който е обърнал гръб на взаимоотношенията с хората, не е стойностен човек.
  6. Тези, които не стават за нищо, не са стойностни хора.
  7. Добре е само едно нещо да умееш, но до съвършенство.
  8. Дразнещо е, когато другите хора не те оценяват.
  9. Знам си възможностите и способностите.

Трябва да отговорите на твърденията, посочвайки един от възможните отговори: „изобщо не съм съгласен“, „по-скоро не съм съгласен“, „по-скоро съм съгласен“ и „напълно съм съгласен“, които носят съответно от 1 до 4 точки.

Накрая се сумират резултатите от всички айтеми, като стойността на резултата варира между 9 и 36 точки.

Примерни значения на резултатите:
от 9 до 17 точки – неустойчива самооценка;
от 18 до 26 точки – стабилна самооценка;
от 27 до 36 точки – непроменлива самооценка.


Димитър Галчев 2021