Относно самооценката

Понятие

Измислянето на термина „self-esteem” (самооценка) се приписва на английския поет и публицист Джон Милтън през 1642 г.

Концепцията за „самооценката” е представена  за пръв път от Уилям Джеймс през 1890 г.

В поемата “Изгубеният рай” (8) Адам изказва своите мисли и чувства за превъзходството, което притежава Ева. Тогава архангел Рафаил сърдито му отговаря:

“Че по какво е този унес, този твой възторг? По външността? Наистина, красива и достойна е тя за възхищение, за почит и любов, но не за подчинение. Сравни се първо с нея и преценявай – често няма нищо по-полезно от самооценката, ако е разумна и справедлива.”

Джон Милтън. „Изгубеният рай”.

Определение

Самооценката представлява атитюд към собствената ни личност, който се основава на различни фактори.


Същност

Самооценката е основна човешка потребност. Нейното влияние е критично важно за благополучието и щастието на личността.


Димитър Галчев 2020