Контрол върху сънищата

Какво представлява сънят? Какво означава осъзнато сънуване?  Какво можем да научим за вселената чрез съня? Когато заспим, спираме до да приемаме информация за вселената чрез нашите сетива. Същевременно тялото (без клепачите) ни се парализира, като така се блокира разпространението на генерираните в мозъка импулси към мускулите от тялото. Мозъка, подобно на сърцето ни, не спира … Continue reading Контрол върху сънищата

Капанът на лудостта

Както всеки наш орган, така и мозъкът може да получи травми и да се „разболее”. Тогава се наблюдават големи отклонения в реакциите на тялото, в начина на възприятие от сетивата ни и в начина на мислене и себеосъзнаване. От изброеното, като че ли най-лошото е това, което влияе на съзнанието. Такова въздействие се получава, когато … Continue reading Капанът на лудостта

Илюзията на времето

Какво представлява времето? Съществува ли времето? Когато говорихме за измеренията, това което се възприема от някои като „четвърто измерение - време” го представихме по следния начин: Движението е свързано с промяна на местоположението и формата на обектите. Понеже местоположението и формата на обектите не е случайно, а е следствие от причини, то сбора от всички … Continue reading Илюзията на времето

Измеренията

Какво представляват измеренията? Колко измерения съществуват? Ако точката е сфера с безкрайно малък диаметър, то тя се намира в триизмерното пространство, в което живеем. Тогава и правата (или дадена отсечка) се намира в триизмерното пространство. Следователно всички фигури в дадена равнина се намират в триизмерното пространство. Защо триизмерно? Защото съществуващите обекти ги характеризираме с дължина, … Continue reading Измеренията

Tочката и отсечката в математиката

Ако точката физически е сфера с безкрайно малък радиус, то всяка отсечка ще съдържа безкраен брой точки. Геометрично всяко еталонно разстояние представлява безкраен брой точки. Ако дължината на окръжността е равна на периметъра на вписания в нея многоъгълник, който е с безкрайно много ъгли , то излиза, че окръжността е сбор от безкрайно много точки. … Continue reading Tочката и отсечката в математиката

Значение и произход на числата

Числото от физическа гледна точка представлява изражение на дадено количество или поредност. Ако числата имат сакрален смисъл, то това означава, че и количествата или поредността имат сакрален смисъл. Ако се търси сакралност в тях, то трябва да се абстрахираме от това как се изписват и в каква бройна система се използват. Необходимо е да се … Continue reading Значение и произход на числата

Живеем ли в програмирана матрица? Нечия „игра” ли сме?

На пръв поглед има всеобщ закон, който обхваща всичко съществуващо – цялата вселена. Също така всичко е предопределено. Тогава може да се каже, че несъмнено живеем в матрица, в илюзия. Но така ли е? Реалността ни определено не е илюзия. Движението го има, няма как да е фалшиво. Каквото и да е, движение има, живот … Continue reading Живеем ли в програмирана матрица? Нечия „игра” ли сме?

Смисълът на живота

Физическият смисъл на живота е очевидно самият живот – т.е. да се живее. Целта на живота е да се живее. Защо например съществува вселената? Защото няма вариант да не съществува. За да се обхване целият смисъл на живота означава, че трябва да се открият всичките причини, които го обуславят. Това е невъзможно, защото означава да … Continue reading Смисълът на живота

Законите на съдбата

Предопределено ли е всичко? Имаме ли право на избор? Или вървим по точно начертан път? Ако започнем да разглеждаме процесите и действията, които стават около нас, ще видим че абсолютно всяко едно действие (движение) е следствие на някакви причини, които пък следват от други и т.н. Излиза, че във вселената всичко е предопределено. Но по … Continue reading Законите на съдбата

Естеството на Аза

Ако проследим психологическите характеристики на животните - мишка, котка, куче, маймуна, човек, какво ще открием? Ясно е, че с развитието на съзнанието, съществото става все по-умно (способно да решава дадени проблеми) и по-осъзнато. Докога може да продължи този процес на развитие? В следствие на развитието на съзнанието се появява и неговата подструктурата – Азът. Той … Continue reading Естеството на Аза