Изследване на самооценката

Понятието „самооценка” в психологически аспект Л. Десев (2010) определя понятието „самооценка” по следния начин: „Необходим и съществен компонент на характера и на самосъзнанието, на осъзнаването на субекта на самия себе си, който включва знание на човека за себе си, умения за оценка на собствени сили и способности, мотиви и цели на поведение, нравствени качества и … Continue reading Изследване на самооценката

Шестте стълба на самооценката

Авторски превод на избрани идеи и концепции от книгата“The six pillars of self-esteem” на Натаниъл Брандън Димитър Галчев Всички известни защитни механизми, които Фройд идентифицира могат да бъдат разбирани като усилия да се предпази самооценката.Самооценката е дълбока и мощна човешка потребност, съществена за здравословната адаптивност по отношение на оптималното функциониране и самоизява.Самооценката – това е … Continue reading Шестте стълба на самооценката

Азът

Авторски превод на избрани идеи и концепции от книгата “The Self” на Джонатан Браун Димитър Галчев Самооценката е панацеята на модерния живот. Тя е разглеждана като ключа към финансов успех, здраве и личностно задоволство. Самооценката е считана като антидот за неуспехите, престъпленията и злоупотребата с наркотици.Съществуват три значения на самооценката:● Обща самооценка (Global self-esteem)Най-често терминът … Continue reading Азът

Самооценка

Авторски превод на избрани идеи и концепции от книгата “Self-Esteem” на Върджил Зайглер-Хил Димитър Галчев Широкоразпространен интерес относно самооценката започва да се изгражда през 70-те години на 20-ти век, когато тя се асоциира с разнообразни социални проблеми, включващи злоупотреба с наркотици, безработица, академични неуспехи и насилие.По-късно самооценката спира да се приема като вид панацея, която … Continue reading Самооценка