Изследване на самооценката

Понятието „самооценка” в психологически аспект Л. Десев (2010) определя понятието „самооценка” по следния начин: „Необходим и съществен компонент на характера и на самосъзнанието, на осъзнаването на субекта на самия себе си, който включва знание на човека за себе си, умения за оценка на собствени сили и способности, мотиви и цели на поведение, нравствени качества и … Continue reading Изследване на самооценката

Шестте стълба на самооценката

Авторски превод на избрани идеи и концепции от книгата“The six pillars of self-esteem” на Натаниъл Брандън Димитър Галчев Всички известни защитни механизми, които Фройд идентифицира могат да бъдат разбирани като усилия да се предпази самооценката.Самооценката е дълбока и мощна човешка потребност, съществена за здравословната адаптивност по отношение на оптималното функциониране и самоизява.Самооценката – това е … Continue reading Шестте стълба на самооценката

Азът

Авторски превод на избрани идеи и концепции от книгата “The Self” на Джонатан Браун Димитър Галчев Самооценката е панацеята на модерния живот. Тя е разглеждана като ключа към финансов успех, здраве и личностно задоволство. Самооценката е считана като антидот за неуспехите, престъпленията и злоупотребата с наркотици.Съществуват три значения на самооценката:● Обща самооценка (Global self-esteem)Най-често терминът … Continue reading Азът

Самооценка

Авторски превод на избрани идеи и концепции от книгата “Self-Esteem” на Върджил Зайглер-Хил Димитър Галчев Широкоразпространен интерес относно самооценката започва да се изгражда през 70-те години на 20-ти век, когато тя се асоциира с разнообразни социални проблеми, включващи злоупотреба с наркотици, безработица, академични неуспехи и насилие.По-късно самооценката спира да се приема като вид панацея, която … Continue reading Самооценка

Зависимост и пристрастяване

Кога едно поведение се превръща в зависимост? Каква е мотивацията на зависимото поведение? Къде е границата? Дадено поведение се превръща в зависимост, когато то придобие много по-висок приоритет от другите поведения, които в миналото са имали по-високо равнище от него, при нормални условия. Може да се каже, че зависимото поведение е това, което е с … Continue reading Зависимост и пристрастяване

Предпоставки за поява и развитие на социална тревожност през средното детство

Изследването е посветено на социалната тревожност – кога възниква, какви са причините за нейната поява и как може да се преодолее. Този проблем е широко разпространен сред цивилизованите общества. Той може да бъде пречка за самоактуализацията на личността. Социалната тревожност е граница на възможностите и развитието. Нейната най-честа проява е при говоренето пред публика.Причината да … Continue reading Предпоставки за поява и развитие на социална тревожност през средното детство

Налудностите – същност и прояви

Налудностите могат да разрушат не само личността на болния, но и неговото социално положение. Тяхната проява може да предизвика очевидни когнитивни и поведенчески промени в негативен план, като оставят траен отпечатък, дори когато настъпи ремисия.Причината за образуването на налудностите не е категорично изяснена, което прави тази тема перспектива за бъдещи изследвания. Каква е разликата между … Continue reading Налудностите – същност и прояви

Изследване степента на харесване на двуизмерни символи – тенденции и закономерности

Резюме. Статията е посветена на изследване на емоционалните реакции при зрително възприятие на различни символи в двумерното пространство. Целта e да се открият критериите, които са водещи при формиране на съответния избор. Проучването е проведено с помощта на авторска анкета с 52 символа, подбрани по различни критерии. Всеки символ се оценява чрез Ликертова скала с … Continue reading Изследване степента на харесване на двуизмерни символи – тенденции и закономерности