Илюзията на времето

Какво представлява времето? Съществува ли времето? Когато говорихме за измеренията, това което се възприема от някои като „четвърто измерение - време” го представихме по следния начин: Движението е свързано с промяна на местоположението и формата на обектите. Понеже местоположението и формата на обектите не е случайно, а е следствие от причини, то сбора от всички … Continue reading Илюзията на времето

Измеренията

Какво представляват измеренията? Колко измерения съществуват? Ако точката е сфера с безкрайно малък диаметър, то тя се намира в триизмерното пространство, в което живеем. Тогава и правата (или дадена отсечка) се намира в триизмерното пространство. Следователно всички фигури в дадена равнина се намират в триизмерното пространство. Защо триизмерно? Защото съществуващите обекти ги характеризираме с дължина, … Continue reading Измеренията

Tочката и отсечката в математиката

Ако точката физически е сфера с безкрайно малък радиус, то всяка отсечка ще съдържа безкраен брой точки. Геометрично всяко еталонно разстояние представлява безкраен брой точки. Ако дължината на окръжността е равна на периметъра на вписания в нея многоъгълник, който е с безкрайно много ъгли , то излиза, че окръжността е сбор от безкрайно много точки. … Continue reading Tочката и отсечката в математиката

Значение и произход на числата

Числото от физическа гледна точка представлява изражение на дадено количество или поредност. Ако числата имат сакрален смисъл, то това означава, че и количествата или поредността имат сакрален смисъл. Ако се търси сакралност в тях, то трябва да се абстрахираме от това как се изписват и в каква бройна система се използват. Необходимо е да се … Continue reading Значение и произход на числата

Живеем ли в програмирана матрица? Нечия „игра” ли сме?

На пръв поглед има всеобщ закон, който обхваща всичко съществуващо – цялата вселена. Също така всичко е предопределено. Тогава може да се каже, че несъмнено живеем в матрица, в илюзия. Но така ли е? Реалността ни определено не е илюзия. Движението го има, няма как да е фалшиво. Каквото и да е, движение има, живот … Continue reading Живеем ли в програмирана матрица? Нечия „игра” ли сме?

Смисълът на живота

Физическият смисъл на живота е очевидно самият живот – т.е. да се живее. Целта на живота е да се живее. Защо например съществува вселената? Защото няма вариант да не съществува. За да се обхване целият смисъл на живота означава, че трябва да се открият всичките причини, които го обуславят. Това е невъзможно, защото означава да … Continue reading Смисълът на живота

Законите на съдбата

Предопределено ли е всичко? Имаме ли право на избор? Или вървим по точно начертан път? Ако започнем да разглеждаме процесите и действията, които стават около нас, ще видим че абсолютно всяко едно действие (движение) е следствие на някакви причини, които пък следват от други и т.н. Излиза, че във вселената всичко е предопределено. Но по … Continue reading Законите на съдбата

Естеството на Аза

Ако проследим психологическите характеристики на животните - мишка, котка, куче, маймуна, човек, какво ще открием? Ясно е, че с развитието на съзнанието, съществото става все по-умно (способно да решава дадени проблеми) и по-осъзнато. Докога може да продължи този процес на развитие? В следствие на развитието на съзнанието се появява и неговата подструктурата – Азът. Той … Continue reading Естеството на Аза

Добро и зло

Има същества, които функционират, разрушавайки други организми - например хищниците. Тяхната същност е унищожавайки да се поддържат живи. Те не са изкуствено създадени, те са успешен начин за поддържане на живота. Това е един от многото естествени пътища на еволюцията. Има същества, които живеят „на гърба” на други, но вместо да ги разрушават, те ги … Continue reading Добро и зло

Безкрайност и вечност

Нека да поразсъждаваме какво е било преди да се родим? Върни в ума си времето назад с няколко, с десетки, със стотици, с хиляди, с милиони, с милиарди години. Сега да съпоставим всичко това с нашия живот. Трябва да вметна, че ще говоря от името на физическото ми тяло, без да отчитам съществуване на “духовна … Continue reading Безкрайност и вечност