Предпоставки за поява и развитие на социална тревожност през средното детство

Изследването е посветено на социалната тревожност – кога възниква, какви са причините за нейната поява и как може да се преодолее. Този проблем е широко разпространен сред цивилизованите общества. Той може да бъде пречка за самоактуализацията на личността. Социалната тревожност е граница на възможностите и развитието. Нейната най-честа проява е при говоренето пред публика.

Причината да се насочим към периода на средното детство, са моите лични наблюдения върху реакциите на деца, които са на публична изява. Докато тръгнат на училище, до около 6-годишна възраст, повечето не изпитват социални притеснения и тревожност. Тези явления се появяват масово след това и съпътстват хората през целия им жизнен цикъл.

Връзката между проблематиката на средното детство и развитието на възрастния човек е недостатъчно изследвана. Наистина ли единственото и най-важно нещо за този период е академичното обучение на детето? Само върху това ли трябва да са концентрирани образователната ни система и родителите? Ами ако се окаже един ден, че началното училище е най-големият враг на детето по отношение на развитието на неговите най-висши стремежи към самоактуализация?

Социалната тревожност е голяма пречка за говоренето пред публика. Повечето хора изпитват неудобство от усещането за публичност. Дори съвсем малка изява предизвиква това чувство. Концентрация на вниманието на другите върху тях, се изживява като нещо неприятно. Изследването на периода, когато се появява този проблем и причините, които го пораждат, ще спомогне за неговото овладяване. Освен това ще може да се разбере по-добре механизма на психологическото развитие на личността през различните периоди.

Целият материал:
socialna-trevojnost.pdf