Изследване степента на харесване на двуизмерни символи – тенденции и закономерности

Резюме. Статията е посветена на изследване на емоционалните реакции при зрително възприятие на различни символи в двумерното пространство. Целта e да се открият критериите, които са водещи при формиране на съответния избор. Проучването е проведено с помощта на авторска анкета с 52 символа, подбрани по различни критерии. Всеки символ се оценява чрез Ликертова скала с 5 категории. В анкетата участваха общо 50 души на възраст от 20-45г. – 21 от мъжки пол и 29 от женски пол. Крайните резултати сочат, че най-голямо значение има опит на индивида, чрез който даден символ предизвиква асоциации, изразяващи се чрез съответната емоционална реакция на харесване или нехаресване. Освен това овалността и симетрията оказват също съществено влияние върху харесването, когато изследваното лице няма емоционален опит със съответния символ.
Ключови думи: символи, емоционална реакция, овалност, симетрия, емоционален опит

Цялата статия:
symbols-research.pdf