„Какво е истината?”

Какво означава нещо да е вярно?

Когато отнасяме това понятие до неща, които всички сме създали и възприели единодушно, тогава истината е лесно откриваема. Например 1+1 ще е 2 поради идеите, които ние сме създали за 1 и за 2.

Когато отнасяме това понятие до реалността, която ние не сме създали, тогава с него може винаги да се спекулира, защото самите думи и понятия, в повечето случаи нямат аксиоматичен характер. Нещо повече – тези думи и понятия  зависят от начина на интерпретиране на реалността.

Точната и вярна интерпретация на реалността – това е „отражението” на истината. Самата реалност – това е истината.