Нивата на съзнанието

Може ли материята да се самоосъзнае? Ако да, защо се самоосъзнава? Какъв е принципа?

В следствие на вселенския закон, крайните частици изграждат крайни материални структури. Тези структури се поддържат, развиват и съществуват само заради този вселенски закон. Отстрани погледнато изглежда, че частиците някак се самоорганизират, но това е само привидно. Сякаш материята представлява само материал, върху който действат определени сили. Но идва един момент, когато се появява мислещо същество със съзнание, което е израз, а пък даже и проява на този вселенски закон.

Материята в даден момент толкова се е развила по отношение на съзнанието, че е започнала да се самоосъзнава. Започва да разбира, че е структура от частици и че е контролирана от физични закони. Съзнанието е разреждане на невронни потенциали. То е вселенския закон в действие, проявяващ се в реални условия, в мозъка. Този закон е причината за всяко движение, извършвано от материалните структури в нашата реалност.

Идва големия въпрос – тогава вселенският закон, проявен в другите материални структури, съзнание ли е? Дали не е крайно време науката да приеме, че съществуват различни нива на съзнанието? Ще приемем ли някога, че всичко във вселената притежава съзнание на определено ниво?