Предпоставки за поява и развитие на социална тревожност през средното детство

Изследването е посветено на социалната тревожност – кога възниква, какви са причините за нейната поява и как може да се преодолее. Този проблем е широко разпространен сред цивилизованите общества. Той може да бъде пречка за самоактуализацията на личността. Социалната тревожност е граница на възможностите и развитието. Нейната най-честа проява е при говоренето пред публика.Причината да … Continue reading Предпоставки за поява и развитие на социална тревожност през средното детство

Налудностите – същност и прояви

Налудностите могат да разрушат не само личността на болния, но и неговото социално положение. Тяхната проява може да предизвика очевидни когнитивни и поведенчески промени в негативен план, като оставят траен отпечатък, дори когато настъпи ремисия.Причината за образуването на налудностите не е категорично изяснена, което прави тази тема перспектива за бъдещи изследвания. Каква е разликата между … Continue reading Налудностите – същност и прояви

Изследване степента на харесване на двуизмерни символи – тенденции и закономерности

Резюме. Статията е посветена на изследване на емоционалните реакции при зрително възприятие на различни символи в двумерното пространство. Целта e да се открият критериите, които са водещи при формиране на съответния избор. Проучването е проведено с помощта на авторска анкета с 52 символа, подбрани по различни критерии. Всеки символ се оценява чрез Ликертова скала с … Continue reading Изследване степента на харесване на двуизмерни символи – тенденции и закономерности

Създаването на материята

Преди завъртането на безкрайно малките точки (създаването на материята) миналото, настоящето и бъдещето са били еднакви и неделими, т.е. не е имало време, не е имало движение. Това е било вечността - където 1 секунда и 1 милион години имат еднакво значение, т.е. това са понятия без смисъл за този период на вечност. Вечността не … Continue reading Създаването на материята

Стремежът към равновесие

Кой е законът на вселената, който е неизбежен и всички се подчиняват на него? Как и в какво се изразява той? Какво поражда? Какво действие има върху материята? Има един закон, който е неизбежен и управлява всичко. Този закон се вижда навсякъде около нас и във всичко. Стремежът към равновесие управлява вселената. Стремежът към равновесие … Continue reading Стремежът към равновесие

„Какво е истината?”

Какво означава нещо да е вярно? Когато отнасяме това понятие до неща, които всички сме създали и възприели единодушно, тогава истината е лесно откриваема. Например 1+1 ще е 2 поради идеите, които ние сме създали за 1 и за 2. Когато отнасяме това понятие до реалността, която ние не сме създали, тогава с него може … Continue reading „Какво е истината?”

Нивата на съзнанието

Може ли материята да се самоосъзнае? Ако да, защо се самоосъзнава? Какъв е принципа? В следствие на вселенския закон, крайните частици изграждат крайни материални структури. Тези структури се поддържат, развиват и съществуват само заради този вселенски закон. Отстрани погледнато изглежда, че частиците някак се самоорганизират, но това е само привидно. Сякаш материята представлява само материал, … Continue reading Нивата на съзнанието