Илюзията на времето

Какво представлява времето? Съществува ли времето?

Когато говорихме за измеренията, това което се възприема от някои като „четвърто измерение – време” го представихме по следния начин: Движението е свързано с промяна на местоположението и формата на обектите. Понеже местоположението и формата на обектите не е случайно, а е следствие от причини, то сбора от всички местоположения и форми на обектите, нека го наречем съдба на обектите. Излиза, че четвъртото измерение на вселената е съдбата.

Съдбата, дефинирана по този начин обхваща миналото, настоящето и бъдещето на обектите без изобщо да споменаваме думата време. Не са необходими минути, часове, дни, месеци, години, хилядолетия.

Тогава какво е времето? Времето е възприятие за движение на обектите и движение в обектите. Взимаме еталонен сбор от местоположения на даден обект (например движението на малката стрелка в часовника „от секунда до секунда”) и го повтаряме безкрайно. Така се образуват минути, часове и т.н.  Сбора от местоположенията на Земята от дадена точка на орбитата й до достигане на „същата” точка представлява една година. Минути, часове, дни, месеци, години, хилядолетия – това са неща, които ние сме възприели – т.е. това са възприятия за движение, чрез които сравняваме и измерваме други движения.

Това, че стрелката на „часовника” ни се движи по различен начин, когато „часовника” е в космоса или когато е във движение с голяма скорост, не означава, че времето тече по-бавно или по-бързо – просто се променя  еталонния сбор от местоположения на нашия обект – т.е. нарушава му се принципа на еталонността поради физични причини. Часовникът вече не отмерва нашата „еталонна секунда”, а повече или по-малко от нея.

Нека разгледаме даден обект във вселената. На дадено местоположение на този обект съответства дадена форма на обекта. Нещо повече – на същото местоположение на обекта съответстват дадените местоположения и форми на всички обекти във вселената.  Вселената е обект, който също има съдба. Настоящето е гребена на вълната, която се разпространява в съдбата на вселената.