Естеството на Аза

Ако проследим психологическите характеристики на животните – мишка, котка, куче, маймуна, човек, какво ще открием? Ясно е, че с развитието на съзнанието, съществото става все по-умно (способно да решава дадени проблеми) и по-осъзнато. Докога може да продължи този процес на развитие?

В следствие на развитието на съзнанието се появява и неговата подструктурата – Азът. Той търпи огромни и постоянни промени. Азът е изключително гъвкав. Промяната му представлява край на старото, чрез който се полага началото на новото. Умира нашият стар Аз и се ражда новият. Този цикъл се повтаря постоянно. Обучаващият се, търсещият Аз постоянно се развива.

Кога започва този процес? Възникването на Аза се случва, когато у детето за пръв път „изплува” идеята, че то е нещо отделно от цялото. То започва да осъзнава, че тялото му не е свързано с другите обекти наоколо и може да го управлява самостоятелно. Тогава детето за пръв път усеща своята индивидуалност. Загубата на Аза се случва, когато за последен път „отплува” идеята, че ние сме нещо отделно от цялото. Това може да се случи и преди физическата смърт.

Важно е да се отбележи, че някои животни също притежават някакъв Аз в примитивна форма.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s