Естеството на Аза

Ако проследим психологическите характеристики на животните - мишка, котка, куче, маймуна, човек, какво ще открием? Ясно е, че с развитието на съзнанието, съществото става все по-умно (способно да решава дадени проблеми) и по-осъзнато. Докога може да продължи този процес на развитие? В следствие на развитието на съзнанието се появява и неговата подструктурата – Азът. Той … Continue reading Естеството на Аза